Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Erzurum Valiliği - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda, bahse konu hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda komisyon kararı alınmıştır. Karara bu linkden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla....

Kültür Turizm Bakanlığı - Tanıtma Fonu Temsilciliğinden Erzurum Valiliğine, Valilikten Odamıza Gelen yazı; Tanıtma Fonuna yapılacak başvuruların 01.08.2017 tarihinden itibaren sistem üzerinden yapılacağına ilişkin 08.06.2017 tarihli yazı ek'tedir.   Ek. Bakanlı_Gelen_Yazı

Kastamonu İli Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarında bulunan, aşağıda bilgileri yazılı firma ana üretim konuları olan, kaşar peyniri, dilimli kaşar peyniri, tereyağı, dil, örgü, çeçil peyniri, izmir tulumu ve lor peyniri ile ilgili bayilik vermek istemektedir. İlgili Üyelerimize Duyurulur.   Ünvanı: İNAN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Tel: 0216 483 64 60 (4 Hat) Fax: 0216 390 71 56 Gsm: 0542 445 93 06 Mail: bilgi@inansut.com.tr Web: www.inansut.com.tr

CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞUNA BAŞVURULAR 13.02.2017’DEN İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun "Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı" başlıklı Ek Madde 9’una göre, mal alımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasını teşvik edebilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının Cazibe Merkezleri Programlarının uygulanacağı illerde üretim yapan (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) firmalardan temin edilmesinin desteklenebilmesi için Cazibe Merkezleri Kataloğu uygulamasını 13.02.2017 tarihi itibariyle başlatmış bulunmaktadır. Yapılan düzenlemelerle birlikte Cazibe Merkezleri Kataloğuna dahil olacak firmalara kataloğa başvuru aşamasında bir takım kolaylıklar...

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına COSME Programındaki AB üyesi ülkeler, İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, binlerce yeni işletmenin kurulmasını destekleyen 3.400’den fazla proje başvurmuştur. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren katıldığımız ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2...

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 21.02.2017 tarih ve 68283140-106.03 sayılı yazı; Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve bu statü kapsamında yararlanılan basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup söz konusu Yönetmelik EK-20'de belirtildiği üzere Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunu Bölge Müdürlüğümüze yapması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı kolaylıklar aşağıda yer almaktadır: a)Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar: 1- İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat...

DMO ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle yerli ürün ürettiğini belgelendiren ve KOSGEB’e kayıtlı olan küçük işletmelerin kamu alımlarındaki paylarının arttırılması ve kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine daha fazla dahil olabilmeleri amacıyla hazırlanan KOBİ Kataloğu uygulamasına 19.12.2016 tarihi itibariyle ilk aşamada Ankara, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Van illerinde başlanacaktır. KOBİ Kataloğuna dahil olacak firmalara mevcut katalog sistemine nazaran tüm ülke düzeyinde değil üretim yaptıkları il ve çevresinde satış yapma imkanı getirilmekle beraber küçük işletme oldukları sürece DMO kataloğunda daha uygun koşullarda yer alabilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca KOSGEB üyesi olmalarıyla da başvuru aşamasında bir takım belgelerin maliyetlerini de...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programının ön talep başvuruları başlamıştır. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’nin de Program kapsamında yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılara yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, yatırım ve işletme kredisi desteği, çağrı merkezi yatırım desteği gibi cazip destekler sağlanmaktadır. Ön talep başvuruları ekteki formun doldurulup imzalandıktan sonra Kalkınma Bankası’nın kredipazarlama@kalkinma.com.tr e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Ön talep formu için tıklayınız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2016 tarih ve 93404107 - 230.99E.4545 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na, 16/02/2016 tarihinde 6676 sayılı kanunun 15. Maddesi ile eklenen Geçici Madde 4'te; "31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi...

İlgi: Erzurum Valiliği-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07.11.2016 tarih ve 7831991 O-OI0.04-E.6007382 sayılı yazısı; İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın 08.07.2016 tarihli yönergesi ile uygulamaya koyduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kullanmaya başlamış olup, bundan sonra tüm yazışmalarımız EBYS ve bu sisteme entegre sistemlerle yapılacaktır. 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Tebligat Kanunu'na eklenen "Elektronik Tebligat" başlıklı 7 /a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat...