Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına COSME Programındaki AB üyesi ülkeler, İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, binlerce yeni işletmenin kurulmasını destekleyen 3.400’den fazla proje başvurmuştur. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren katıldığımız ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2...

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 21.02.2017 tarih ve 68283140-106.03 sayılı yazı; Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve bu statü kapsamında yararlanılan basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup söz konusu Yönetmelik EK-20'de belirtildiği üzere Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunu Bölge Müdürlüğümüze yapması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı kolaylıklar aşağıda yer almaktadır: a)Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar: 1- İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat...

DMO ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle yerli ürün ürettiğini belgelendiren ve KOSGEB’e kayıtlı olan küçük işletmelerin kamu alımlarındaki paylarının arttırılması ve kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine daha fazla dahil olabilmeleri amacıyla hazırlanan KOBİ Kataloğu uygulamasına 19.12.2016 tarihi itibariyle ilk aşamada Ankara, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Van illerinde başlanacaktır. KOBİ Kataloğuna dahil olacak firmalara mevcut katalog sistemine nazaran tüm ülke düzeyinde değil üretim yaptıkları il ve çevresinde satış yapma imkanı getirilmekle beraber küçük işletme oldukları sürece DMO kataloğunda daha uygun koşullarda yer alabilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca KOSGEB üyesi olmalarıyla da başvuru aşamasında bir takım belgelerin maliyetlerini de...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programının ön talep başvuruları başlamıştır. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’nin de Program kapsamında yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılara yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, yatırım ve işletme kredisi desteği, çağrı merkezi yatırım desteği gibi cazip destekler sağlanmaktadır. Ön talep başvuruları ekteki formun doldurulup imzalandıktan sonra Kalkınma Bankası’nın kredipazarlama@kalkinma.com.tr e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Ön talep formu için tıklayınız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2016 tarih ve 93404107 - 230.99E.4545 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na, 16/02/2016 tarihinde 6676 sayılı kanunun 15. Maddesi ile eklenen Geçici Madde 4'te; "31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi...

İlgi: Erzurum Valiliği-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07.11.2016 tarih ve 7831991 O-OI0.04-E.6007382 sayılı yazısı; İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın 08.07.2016 tarihli yönergesi ile uygulamaya koyduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kullanmaya başlamış olup, bundan sonra tüm yazışmalarımız EBYS ve bu sisteme entegre sistemlerle yapılacaktır. 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Tebligat Kanunu'na eklenen "Elektronik Tebligat" başlıklı 7 /a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat...

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden iletilen bir yazıda belirtildiği üzere, bu yıl ilk defa “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması” yapılarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bu kapsamda, http://www.tim.org.tr/tr/500.html web sitesinden katılım gösterebilir. Detaylı bilgilendirme için TİM (Tel: 0212 454 0462 / 0212 454 0504, e-posta: 500@tim.org.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

12 - 13 Mayıs Tarihleri arasında 5. Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarı Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanında Düzenlenecektir. Üyelerimize Önemle Duyurulur.

İlgi: TİM'nin 28.04.2016 tarihli ve 53654767-TİM.00.GSK.INO.2016/31-1152 sayılı yazısı; İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı bu yıl Türkiye'de 3.kez gerçekleştirilecektir. İnovaLİG 2015’te ulaşılan 488 başvuru sayısı ile Türkiye, IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başarmıştır. 2015 yılının kazananları, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Türkiye İnovasyon Haftası’nda ödüllerini almış olup bu yıl Türkiye’yi Avrupa’da temsil edeceği belirtilmiştir.           İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, yaklaşık 100 sayfalık kapsamlı inovasyon değerlendirme...

Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24.03.2016 tarih ve 722 sayılı yazısı; İlimiz Müze Müdürlüğü Hizmet Binası depreme dayanımlarının belirlenmesi ve güçlendirilme projesi yapımı nedeni ile yeni Müze hizmet binası yapılıncaya kadar 10.02.2016 tarih ve 26860 sayılı Bakanlık onayı ile ziyaretçi ve eser güvenliği açısından ziyarete kapatılmıştır. Bilgilerinize saygıyla sunarız.