Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

İl Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 1 adet aracın satışı açık teklif usulü gerçekleştirilecektir. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 0620 sayılı yazısı

Stoklarda Bulunan 1.331,371 Kg. Yağsız Süt Tozu teklif toplamak suretiyle satılacaktır. Teklif verme son günü 14.03.2017 Salı Günü saat 10.30'a kadardır. Teklifler Oğuzlar Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:10 adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne verilecektir. Satışlar "Yağsız Süt Tozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler" çerçevesinde yapılacaktır. Detaylı Bilgi İçin: Tel: 04422374346

İvedi ve Süreli Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıda, Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafineri Şirketinin “Perchloroethylene” (Perkloroetilen) alımına ilişkin ihale duyurusu yer almaktadır. İhaleye ilişkin son başvuru tarihi 8 Mart 2017 olarak belirtilmiş olup, ayrıntılı bilgiye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/ihale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Süreli İhaleler” bölümünden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.  

Erzincan Tavuk Kombinamız stokların bulunan dondurulmuş 500 ton poşetli bütün tavuk, dondurulmuş 250 ton dökme bütün tavuk, 7.833 Kg Tavuk Taşlık, 25.511 Kg Tavuk Ciğer, 15.776 Kg Tavuk Boyun teklif toplamak suretiyle 03.03.2017 günü saat 14.00'de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce satışa çıkarılacaktır. Detaylı bilgiye aşağıda belirtilen web adresinden ulaşabilirsiniz.   http://www.esk.gov.tr/tr/12913/Erzincan-Tavuk-Kombinasinda-Dondurulmus-Govde-Tavuk-ve-Tavuk-Urunleri-Satisi

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Erzurum Gar Sahasında Ray Apt. ve 15 Adet Çiftli Müstakil Hizmet Evinin Dış Cephesinin Mantolanması işine ait ihale 26.12.2016 günü saat 14.00'de yapılacaktır.   Ayrıntılı bilgi İçin; Tel: 0346 221 70 00 Faks: 0346 223 13 32

8 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan taşınmaz satış, kiralama ve irtifak hakkı tesisi ihalelerine ilişkin ilan metni ek'te sunulmuştur. İlan Metni İçin tıklayınız.

ANKARA/Çankaya Belediye Başkanlığın, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 32808489-010.99 sayılı yazısı; Belediyemizin de hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR Çankaya Belediye Başkanlığından: 1- Aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı taşınmazdaki 43 adet bağımsız bölüm Belediyemize, 3 adet bağımsız bölüm İller Bankası Anonim Şirketine ve 54 adet bağımsız bölüm Çağ 1 Yapı İnş. Tnrz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.nc ait olmak üzere; toplam 100 adet bağımsız bölüm bir bütün olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı...

Şans Oyunlarının Özelleştirilmesine İlişkin İlan --> Tıklayınız. Ankara İline Ait Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlan --> Tıklayınız. Çeşitli İl ve İlçelerine Ait Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlan --> Tıklayınız. Kırşehir İline Ait Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlan --> Tıklayınız.

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Taşlıdere, Tecer, Güllübağ, Tanyeri, Demirkapı, Karasu, Kandilli ve Uzunahmet istasyon sahalarının elektrik tesisatlarının LED'li hale dönüştürülerel yenilenmesi işine ait ihale 13.10.2016 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır. Ayrıntılı Bilgi İçin; Tel: 0346 221 70 0029