Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü mıntıkası Kemah-Erzincan-Kars arası 10 adet hemzemin geçite makinist uyarı sistemi yapılması için 14.06.2017 tarihinde saat 10.30 da ihale yapılacaktır. Detaylı Bilgi İçin; Tel: 0346 221 70 00 Eposta: tcddsivasyolmd@hotmail.com

Ankara-Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 'nden alınan yazı; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

2017/225329 İhale Kayıt Nolu "TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Erzurum Gar Binası Çatısının Tadilatı" işine ait ihale 22.05.2017 günü saat 14.00 'de yapılacaktır. İhale Kayıt No 2017/225329 İhale Adı Erzurum Gar Binası Çatısının Tadilatı İşi İhale Türü - Usulü Yapım - Açık Kısmi Teklif Verilemez İhale Branş Kodları (OKAS) 45200000 İhale Onay Tarihi 08.05.2017 İlanın Şekli İhale İlanı İşin Yapılacağı Yer ERZURUM İhale Yeri - Tarihi - Saati MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:2 58080 SİVAS - 22.05.2017 14:00 İhale Durumu İhale İlanı Yayımlanmış   Bağlı Olduğu En Üst İdare KİTLER Bağlı Olduğu İdare T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) İhaleyi Yapan İdare Adı T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İdarenin İli SİVAS    

2017 Yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında üretilecek olan Sığır Boynuzları 28.04.2017 tarihinde teklif toplamak suretiyle satılacaktır. Teklifler Cuma günü Saat 10.00'da değerlendirmeye alınacaktır.   Detaylı Bilgi İçin; Tel: 0442 235 11 47

Değerli Üyemiz; Erzurum Valiliği - Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nden gelen 10.04.2017 tarih ve 91105088-300-2405 sayılı yazı;    4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir . Taşınmaz Listesi ve Detaylar İçin Tıklayınız.

Değerli Üyemiz; Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih ve 334 sayılı yazısı;    Büyük ve Küçük Baş Hayvan Sakatat ve Deri, Ham Kemik İhalesi    İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın İş yerimizde Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos /2017 ( dört ay) ayları kapsayan büyük baş sırtta düşme derisi (kele derisi) dahil Küçük baş hayvan deri ve bağırsak satış ihalesi 12.04.2017 tarihinde saat 10,00 da,    Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos /2017 tarihinde Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünler, hayvansal yağlar, ham kemik ve Küçükbaş hayvan sakatatları satış ihalesi aynı tarihinde saat 14,00 de yapılacaktır Teknik şartname bedeli 50,00 (elli)TL Kurum veznesine yatırılması gerekmektedir.   Büyük baş sakatat ve ham yağlar          10,000 TL              Saat 14,00 da Büyük...

İl Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 1 adet aracın satışı açık teklif usulü gerçekleştirilecektir. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 0620 sayılı yazısı

Stoklarda Bulunan 1.331,371 Kg. Yağsız Süt Tozu teklif toplamak suretiyle satılacaktır. Teklif verme son günü 14.03.2017 Salı Günü saat 10.30'a kadardır. Teklifler Oğuzlar Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:10 adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne verilecektir. Satışlar "Yağsız Süt Tozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler" çerçevesinde yapılacaktır. Detaylı Bilgi İçin: Tel: 04422374346

İvedi ve Süreli Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıda, Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafineri Şirketinin “Perchloroethylene” (Perkloroetilen) alımına ilişkin ihale duyurusu yer almaktadır. İhaleye ilişkin son başvuru tarihi 8 Mart 2017 olarak belirtilmiş olup, ayrıntılı bilgiye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/ihale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Süreli İhaleler” bölümünden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.