Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB DUYURULARI

24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu gereğince 2018 yılına ilişkin bilirkişi listelerinin ve bilirkişilik sicilinin oluşturulmasına ilişkin gerekli ilan çok kısa süre içerisinde Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bilirkişilik temel eğitimini almadan bilirkişi listelerine başvurmak kesinlikle mümkün değildir. Bilirkişilik temel eğitimleri başlamış olup, bilirkişilik temel eğitim izni verilen eğitim kuruluşları, Bilirkişilik daire Başkanlığı'nın "http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/" İnternet adresinden ilan edilmiştir. Bölgemizdeki iller bakımından bilirkişilik temel eğitim izni verilen eğitim kuruluşlar ise, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin "http://erzurumbam.adalet.gov.tr/" İnternet adresinden ilan edilmiştir. Eğitim izni için başvuruların değerlendirilmesi süreci devam etmekte olup, sonradan eğitim izni...

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Tebliğ'de ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun doldurulup 26 Ekim 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar, ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine...

TOBB'dan alınan bilgilendirmede, T.C Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilendirmeye atfen, 11-15 Kasım 2017 tarihlerinde, Tebriz Uluslararası Fuar Merkezi'nde, teknolojik tasarım, teknolojinin ticarileştirilmesi ve teknolojik kalkınma ve bilgi destekli hizmet ürünleri olmak üzere üç alanda 5. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı (RINOTEX-2017) düzenleneceği bildirilmiştir. Fuarla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Web sitesi: www.rinotex.ir  E-mail: tabrizcordiro@iran.tr Tel: +98 413 529 1926

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından -koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması, yapıldığı belirtilmiştir. Anılan ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve söz konusu Bakanlığın web sitesinde yer alan"Duyurular" bölümünden ulaşılabileceği açıklanmıştır. Anketin 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında ABD’nin İran’a uyguladığı nükleer yaptırımların kaldırılması için yasalar gereği Başkan’ın belirli aralıklarla yaptırımların kaldırılmasına ilişkin muafiyetleri (waiver) uzatması gerektiği, bu çerçevede ABD nükleer yaptırımlara ilişkin muafiyetleri 14 Eylül 2017 tarihinde bir kez daha uzatıldığı belirtilmiştir. Nükleer yaptırımlarla ilgili muafiyetlerin uzatıldığına dair açıklamayla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından da aynı gün, yaptırımlar listesinde bulunan İranlı kurumlara sağladıkları destek ya da suç unsuru oluşturan siber faaliyetler nedeniyle on bir (11) gerçek ve tüzel kişiye yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığı ve duyurulduğu bilgisi iletilmiştir. Hazine Bakanlığının...

TOBB tarafından Odamıza iletilen ilgide kayıtlı yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın 23.08.2017 tarihli ve TOBB 03.10.2017 Tarih ve 15117 sayılı yazısı. Muskat Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, 17 Ağustos tarihli Umman basınında yayınlanan haberlerde, Tarım ve Hayvancılık Su Ürünleri Genel Müdürü Dawood Al Yahyai’nin anılan Bakanlığın halihazırda toplam 2 Milyar Dolar yatırıma karşılık gelen 24 büyük ölçekli kültür balıkçılığı girişimi değerlendirdiğini, bunlardan altısının onaylandığını ve yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini, diğer 18 başvurunun Çevresel Etki Değerlendirmesi alınması, fizibilite çalışması aşamalarında bulunduğunu, hükümetin önceliğinin karada ve kıyılarda uygun kıyılarda uygun alanların tahsis edilmesi olduğunu belirttiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Al Yahyai’ nin Umman’ın hedefinin 30 yıllık...

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Marmara Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Bahreyn İş Kadınları Cemiyeti (BBS) üyelerinin, Bahreyn Kralı Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa'nın eşi ve aynı zamanda Kadın Yüksek konseyi Başkanı olan Prenses Sabikha Al Khalifa'nın himayesinde, 13-15 Kasım 2017 tarihlerinde "Global Business Trends for Women in Engineering" temalı 2. Uluslararası İş Kadınları Forumu ve B2B fuarının düzenleyeceğini bildirdikleri ifade edilmektedir. Adı geçenlerin, forumda kadınların bölgede ve dünyadaki ekonomik rolünün ele alınacağını, bu kapsamda, Türkiye'den de konuşmacılarının davet edilmesinin planlandığını ve Forum'a Türk kadın derneklerinin katılımından memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, katılım ücretinin 500,- ABD Doları olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, B2B fuarında, başta gayrimenkul...

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda, 26 Ekim 2017 tarihinde Saraybosna'da T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın başkanlığında Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş Forumunun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Foruma katılmak isteyen firma temsilcilerinin aşağıdaki tablo vasıtası ile en geç 11.10.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dispazar@tarim.gov.tr adresine ön kayıt yaptırmaları sonrasında Odamız (Tel: 0442 233 33 89 E-posta: info@erzurumtso.org.tr bilgi verilmesi gerekmektedir.)

İlgi: T.O.B.B.'nin 28.08.2017 Tarih ve 14820 Sayılı Yazısı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen ilgi yazı ile; Tunus Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı'nın  (SIAMAP 2017) 13.'sünün 31 Ekim -05 Kasım 2017 tarihleri arasında Başkent Tunus'ta gerçekleştirileceği, fuar komitesince ülkemizin onur konuğu olarak davet edildiği, Bu kapsamda, 18.000 m² alana kurulacak fuarın bu yıl 200.000 kişinin katılımının hedeflendiği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca  ayrıca 280 m² stant alanı kiralandığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Ahmet Eşref FAKIBABA ve beraberinde üst düzey Bakanlık bürokratlarının söz konusu fuara teşrif edeceği ve Bakanlıkları tarafından geliştirilen yeni fuarcılık yaklaşımı çerçevesinde stant alanında...

Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda, Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro’nun Türkiye ziyareti programı kapsamında, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde Türkiye-Venezuela İş Forumu’nun düzenleneceği, Ankara JW Marriott Otel’de 6 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan bahse konu İş Forumu’na Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun da katılımının öngörülmekte olduğu bildirilmektedir. Forum ile ilgili taslak program ve katılım teyit formuna TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt İçi Etkinlikler bölümünden ulaşılabilmekte olup, katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu eksiksiz doldurarak 5 Ekim 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar TOBB’a (anara.daylan@tobb.org.tr, +90 312 218 22 23) iletmeleri...