Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB DUYURULARI

İlgi: TOBB'nin 17.03.2017 tarihli ve 0511/4696-066 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKCİ’nin traktör üretiminde yerlileşme oranının artırılmasına yönelik çalışma yapılması talimatları üzerine, 19.01.2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bahse konu toplantı neticesinde, traktör üretiminde yerlilik oranının yüksek olduğunun anlaşıldığı, fakat traktör parçalarından motor, hidrolik kaldırıcı, turbo, biyel kolu, enjektörler, dizel pompalar ve senkromeç temininin ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılandığının tespit edildiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu parçaların Türkiye’de üretiminin sağlanabilmesi...

İlgi: TOBB'nin 10.03.2017 tarih ve 0411/4341 sayılı yazısı   İlgi: Ekonomi Bakanlığı'nın 09.03.2017 tarihli ve 86633424-724.0I.01-E27277 Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Irak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen tıbbi ekipman ihaleleri duyurusu Birliğimize iletilmektedir. İhalelere ilişkin son başvuru tarihi 15 Mart 2017 olarak belirtilmiş olup, ayrıntılı bilgiye Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Süreli İhaleler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Yazıda devamla, 15 Mart 2017 tarihine kadar başvurulabilecek ihalelere ilişkin daha detaylı bilgiye www.kimadia.iq adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan TOBB’a gönderilen ve bir örneği aşağıdaki bağlantıda sunulan yazıda, Rusya’nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alması hususunda Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği (IRU) Moskova Birimi’nin bir açıklama metni gönderdiği vurgulanmıştır. Söz konusu metinde, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa’dan Rusya’ya Belarus üzerinden transit geçişleri ile ilgili geçerli bir Rusya vizesi bulunsa dahi, bu bölgede resmi sınır geçiş noktası olmamasından dolayı Rusya’ya geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN TOBB’A GÖNDERİLEN YAZI İÇİN TIKLAYINIZ.

İvedi ve Süreli Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıda, Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafineri Şirketinin “Perchloroethylene” (Perkloroetilen) alımına ilişkin ihale duyurusu yer almaktadır. İhaleye ilişkin son başvuru tarihi 8 Mart 2017 olarak belirtilmiş olup, ayrıntılı bilgiye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/ihale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Süreli İhaleler” bölümünden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.  

İlgi: TOBB'nin 03.03.2017 tarih ve 3862 sayılı yazısı; İlgi: Ekonomi Bakanlığının 24.02.2017 tarih ve E.21348 sayılı yazısı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ihraç edilen ürünlere yönelik Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) yapmakla yetkilendirilmiş bulunan gözetim şirketlerinin görev sürelerinin sona ermesine ve önümüzdeki dönemde denetimlerin IKBY’nin yetkili kuruluşları tarafından yapılacağına ilişkin olarak, ihracatçıların bilgilendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığımız tarafından hazırlanan duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Bilindiği üzere; Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) 10 ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu, belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlemekte olup SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas...

İlgi: TOBB'nin 27.02.2017 tarih ve 3431 sayılı yazısı; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kapsamında sınav ve belgelendirme hizmetlerini, 81 il ve 160 ilçede kesintisiz şekilde sürdüren MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri'nin sınav ve belgelendirme ücret tarifesi revize edilmiştir. Bu kapsamda 1 Mart 2017 tarihinden itibaren ekte yer alan tarife doğrultusunda sınav ve belgelendirme işlemleri yürütülecektir. Üyelerimize Önemle Duyurulur.

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda; 23/11/2016 tarihli 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15/08/2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacağı belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, bir örneği ekte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine buradan ulaşılabileceği bilgisi verilmektedir. Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız. EK: TOBB-ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

İlgi: TOBB'nin 16.02.2017 tarihli ve 0411/2899 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, 1995 yılından beñ ExpoForum tarafından düzenlenen Belarus mobilya sektörünün en büyük uluslararası fuarı FurInTech’in, 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Belarus’ta Minsk Futbol Arena’da yapılacağı bildirilmektedir. Söz konusu Fuar ile ilgili detaylı bilgiler TOBB web sitesinin (http://www.tobb.org.tr/) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyurulan-Belarus” bölümündeki dokümanda yer almaktadır.

İlgi: TOBB'nin 17.02.2017 tarihli ve 441/2974 sayılı yazısı İlgi yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısına atfen, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ”Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekliliklerini karşılayamayan 2014 model yılı ve öncesi araçlar için alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesine ilişkin muayene ve belgelendirme işlemlerine, Bakanlıkları tarafından bu konuda yetkili kuruluş olarak atanmış Türk Standardları Enstitüsü tarafından yetkilendirilen muayene merkezleri ile muayene merkezi bulunmayan illerde yer alan, isim ve adresleri www.tmt.tse.org.tr internet adresinde belirtilen üretici yerlerinde başlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, uygulamanın...

İlgi: TOBB'nin 16.02.2017 tarihli ve 0411/2859 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya’nın Belarus sının üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında yer alan haberlerde, 7 Şubat 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek söz konusu uygulama kapsamında, Rusya sınırlarının korunması ve Belarus’tan kaçak geçişlerin önlenmesini teminen iki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağının ifade edildiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, basında Rusya’nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya’ya sokulabildiği ve yeni uygulamaların başlamasıyla birlikte Rusya’nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan...