Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB DUYURULARI

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığın’dan gelen yazıda, İzmir’de gerçekleştirilecek 86. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde, 18 Ağustos 2017 Cuma günü, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın iştirakleriyle, 10.00-12.00 saatleri arasında, Türkiye-Rusya İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir. Forumun ardından 14.00-17.00 saatleri arasında ise eş zamanlı olarak, Türkiye-Rusya Sanayi İşbirliği, Türkiye-Rusya Müteahhitlik ve Bölgelerarası İşbirliği ve Türkiye-Rusya Özel Ekonomik Bölgeler oturumlarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ekonomi Bakanlığı (Ali Özdin — 0312 204 9042) ile irtibata geçilebilir. Saygıyla duyurulur.

İlgi: TOBB'nin 04.08.2017 tarihli ve 0541/12291 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı), 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca, sektör sorunlarının kapsamlı bir biçimde belirlenmesi, bu sorunlara uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bu önerilerin hükümete ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmesi ve zamanında sonuçlandırılmasının sağlanması amacıyla, TOBB şemsiyesi altında, 2006 yılında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur. Bu çerçevede faaliyetlerine devam eden Türkiye İklimlendirme Meclisi, 07-10 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Uluslararası Isıtma,...

İlgi: TOBB'nin 03.08.2017 tarihli ve 0412/12210 sayılı yazısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan TOBB'a gelen yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Haziran ayında 17 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan -Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır. Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer...

Sayın Üyemiz TOBB'dan alınan 03.08.2017 Tarih ve 12257 nolu yazı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda, “Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”  hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin...

Sayın Üyemiz TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atfen, Ürdün Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan örneği aşağıdaki bağlantıda yer alan duyuru ile iletmekte olup, bahse konu duyuru ile Ölü Deniz’de bulunan Lisan Bölgesindeki potansiyel potas rezervlerini arama faaliyetlerine ilgi duyan ülkemiz önde gelen maden şirketlerinin Ürdün’e davet edildiği belirtilmektedir. Saygıyla duyurulur. Ek: Yazı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'nden gelen yazı; Küreselleşen dünyada, ticaretin tüm sınırları aşarak uluslararası bir boyuta ulaşması, ticarete konu olan emtia ve hizmet çeşitlerinin artması, tedarik zinciri üzerindeki değerlerin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda, standartlar üzerine kurulu bir sistem tarafından tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Merkez Ofis Belçika'da olmak üzere, 112 ülkede faaliyet gösteren üye organizasyonlar kanalıyla yaygınlaştırılan standartlar ile bahis konusu ihtiyaçlara çözüm üreten GS1 Organizasyonu, ticaretin küresel dilini oluşturmaktadır, GS1 sistemi, tedarik zinciri üzerinde yer alan ürün, üretim yeri, palet, konteyner, doküman ve benzerlerini özgün numaralarla tanımlayarak tedarik zincirinde yer alan paydaşlar arasında etkin, verimli ve görünür bilgi alışverişinin gerçekleşmesini...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen yazıda, Manila Büyükelçiliğimizin “Leverage International” isimli STK’dan aldığı ve Dışişleri Bakanlığı’na iletmiş olduğu yazıya atfen, ASEAN’ın kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle, Filipinler Enerji Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde Manila’da gerçekleştirilecek “35. ASEAN Enerji Bakanları” (AMEM) toplantısıyla bağlantılı bir yan etkinlik olarak, aynı tarihlerde düzenlenecek “ASEAN Energy Business Forum” (AEBF) başlıklı toplantıya ve “Powertrends” uluslararası fuarına ülkemizdeki ilgili firmaların davet edildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, anılan STK’nın ve “ASEAN Centre for Energy” isimli hükümetler arası kuruluşun işbirliğinde gerçekleştirilecek olan söz konusu forum çerçevesinde, uluslararası kuruluşlar ve firmalar tarafından teknik sunumlar yapılacağı ve bölgesel konuların...

TOBB'dan Odamıza gönderilen yazıda, İhracatçılarımızın yurt dışı pazarlarında karşılaştığı Pazara Giriş Engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan "2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu" Ekonomi Bakanlığı Birimlerinin katkılarıyla hazır hale getirildiği bildirilmektedir. Rapora ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Ek. 2016-Rapor

TOBB'dan Odamıza gönderilen yazıda, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde Enterprise Europe Network kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Tiran Firma Eşleştirme" etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Söz konusu eşleştirme etkinliğinin ana konuları; altyapı, turizm, tarım ve tarımsal gıda, yenilik ve teknoloji olarak belirlenmiş olup başta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Avusturya, Kosova olmak üzere diğer bölge ülkerinin önde gelen şirketlerinin, ekonomi ve politika önderlerinin ve farklı alanlardaki seçkin uzmanlarının bir araya gelme fırsatı bulacağı iletilmektedir. İkili görüşmeler ve firma eşleştirmeleri sayesinde bölge firmaları arasında var olan işbirliklerinin artırılması ve yeni iş birliği imkanları yaratılması planlanmaktadır. Detaylı bilgi ve etkinlik programına https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017 linkinden ulaşabilirsiniz.

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda; 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiş olduğu belirtilmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’a gönderilen 12.07.2017 tarihli ve 60716828-010.99E.1678 sayılı yazıda; Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanın oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil,...