Tel : +90 442 233 33 89 |

1. Dakar Petrol ve Gaz Fuarı

1. Dakar Petrol ve Gaz Fuarı
21 Haziran 2019

İlgi: TOBB’un 20.06.2019 tarihli ve 6335 sayılı yazısı.

İlgi: Dışişleri Bakanlığı’nın 19.06.2019 tarihli ve 83505896-180.11-2019/23553337 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir
notaya atfen, 1. Dakar Petrol ve Gaz Fuarı’nın, Senegal Uluslararası Dış Ticaret Merkezi ve Netoil Group
Investment S.A. ile işbirliği içinde Senegal Devleti’nin himayelerinde “Afrika’da Petrol, Gaz ve Yeşil Enerji: Enerji Geçişi ve Altyapıların Finansmanında Yenilikçi Çözümler ve Yatırım Fırsatları” temasıyla 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Dakar Uluslararası Dış Ticaret Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Notada ayrıca, genel olarak enerji ve özellikle de yenilenebilir enerji odaklı petrol ve gaz alanında müdahil olan tüm ilgili taraflara açık olan fuarın aynı zamanda yerel ve yabancı yatırımcılar, hükümet temsilcileri ve tüm petrol ve gaz sanayi aktörleri arasında yatırım alanında fırsatları, ortaklıkları ve ticari alanda işbirliklerini görüşme imkanı veren bir platform olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı
altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler” sayfasından ulaşılabilmektedir.