Tel : +90 442 233 33 89 |

11/06/2020 Tarihli ve 9288 Sayılı Genelge Hk.

11/06/2020 Tarihli ve 9288 Sayılı Genelge Hk.
10 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’n den gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 1 1/06/2020 tarih ve 6938 sayılı yazımız.

         b) İçişleri Bakanılığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 89780865-l 53-E. l 0200 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın 11/ 06/2020 tarih ve 9288  sayılı  Genelgesi  doğrultusunda  İlgi  (a) yazımız ile kara hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize girişi ile vatandaşlarımızın ülkemizden çıkışı konularında uygulanan  kısıtlamaların kaldırıldığı talimatı verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımızın 11 /06 /2020 tarihli Genelgesinin 2. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendiği ilgi (b) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dış işleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.