Tel : +90 442 233 33 89 |

11/06/2020 Tarihli ve 9288 Sayılı Genelge Hk.

11/06/2020 Tarihli ve 9288 Sayılı Genelge Hk.
10 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’n den gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 1 1/06/2020 tarih ve 6938 sayılı yazımız.

         b) İçişleri Bakanılığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 89780865-l 53-E. l 0200 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın 11/ 06/2020 tarih ve 9288  sayılı  Genelgesi  doğrultusunda  İlgi  (a) yazımız ile kara hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize girişi ile vatandaşlarımızın ülkemizden çıkışı konularında uygulanan  kısıtlamaların kaldırıldığı talimatı verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımızın 11 /06 /2020 tarihli Genelgesinin 2. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendiği ilgi (b) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dış işleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text