Tel : +90 442 233 33 89 |

18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hk.

18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hk.
21 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 31.05.2020 tarihli ve 6262 sayılı yazımız.
b) 10.06.2020 tarih ve 6802 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.07.2020 tarih ve 89780865-153-E.11 1 73 sayılı yazısı.

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

Bu çerçevede; Bakanlığımızın 30/05/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi ( a) yazımızla o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, Bakanlığımızın 10/06/2020 tarihli Genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımızla 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususlarının düzenlendiği bildirilmiştir.

Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda;

– 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılması,

– Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapaçakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılması,

– Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin Rcyahatlcrindc de toplu taşıma araçlarına yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesi gerektiğinin değerlendirildiği ilgi (c) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Mülki İdare Amirlerince yukarıda belirtilen konuya ilişkin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text