Tel : +90 442 233 33 89 |

2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi
6 Aralık 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.11.2018 tarih ve 17978 sayılı yazı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.11.2018 tarih ve  2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin  yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu”na https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2704&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.