Tel : +90 442 233 33 89 |

2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları

2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları
20 Şubat 2020

Sayın Üyelerimiz; TOBB’dan gelen yazı detayı aşağıdaki gibidir.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.02.2020 tarihli ve E-00052083293 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 16/02/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)”in yayımlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, 03/04/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ(İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile anılan Tebliğ’in “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9 uncu maddesine “Negatif Liste” eklendiği; anılan Tebliğ’in özellikle “İzin belgesi aranmayacak eşya” başlıklı 8 inci  maddesi ve “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9 uncu maddesinin güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmaların bahse konu Tebliğ’e ilişkin görüşünün 6 Mart 2020 tarihine kadar Birliğimize (…..) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

 

Bahse konu görüş taleplerinin (info@erzurumtso.org.tr) adresine iletmeniz önemle rica olunur.