Tel : +90 442 233 33 89 |

2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları

2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları
20 Şubat 2020

Sayın Üyelerimiz; TOBB’dan gelen yazı detayı aşağıdaki gibidir.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.02.2020 tarihli ve E-00052083293 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 16/02/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)”in yayımlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, 03/04/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ(İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile anılan Tebliğ’in “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9 uncu maddesine “Negatif Liste” eklendiği; anılan Tebliğ’in özellikle “İzin belgesi aranmayacak eşya” başlıklı 8 inci  maddesi ve “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9 uncu maddesinin güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmaların bahse konu Tebliğ’e ilişkin görüşünün 6 Mart 2020 tarihine kadar Birliğimize (…..) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

 

Bahse konu görüş taleplerinin (info@erzurumtso.org.tr) adresine iletmeniz önemle rica olunur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text