Tel : +90 442 233 33 89 |

2019 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı

2019 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
15 Ekim 2018

İlgi : Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının, 05.10.2018 tarih
ve 2018/13896 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde gönderilen, 2019 Yılı Tercüman Bilirkişi ilan metninin, 15 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında, İlgili yerlere duyurulması, ilan edilmesi, ilan asma ve indirme tutanaklarının gönderilmesi istenilmektedir.

Bu bağlamda ilana ilişkin detaylar Ek’tedir.

 

EK-İndir