Tel : +90 442 233 33 89 |

2020/13 Sayılı Genelge

2020/13 Sayılı Genelge
8 Temmuz 2020

ilgi: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.06.2020 tarihli ve 55399141 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 2 l. 02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ile izinli alıcı uygulaması iş akışlarının revize edildiği belirtilmiştir.

Yazıda. devamla, izinli alıcı işlemlerini daha detaylı aç.ıklamak üzere hazırlanan “İzinli Alıcı İşlemleri” konulu 2020/13 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresi üzerinden ulaşılabileceğinin mümkün olduğu açıklanmıştır.

Üyelerimizin bilgilerine duyurulur.