Tel : +90 442 233 33 89 |

2020/17 Sayılı Genelge

2020/17 Sayılı Genelge
28 Temmuz 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.07.2020 tarihli ve 55884591 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2020/17 sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuz “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmisyukumlu-statusu/belgeler” adresinde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.