Tel : +90 442 233 33 89 |

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler
29 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 ve 23635644-249-E.15685 sayılı yazısı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öncelikli olarak okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim metodu ile başlayacak olup yeni eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması önem arz etmektedir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında koronavirüs salgınına karşı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri/kararları doğrultusunda hareket edilmesinin yanı sıra emniyet/asayişin temini/muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alman tedbirlerin gözden geçirilmesi/alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve rehberlik anlayışı ile etkin denetimlerin yapılarak alman/planlanan tedbirlere uyulmasının sağlanmasının gerektiği Bakanlığımızın ilgi yazısıyla Valiliğimize bildirilmiştir.

Ek: ALINACAK TEDBİRLER

Üyelerimize duyurulur.