Tel : +90 442 233 33 89 |

2021-2027 LIFE Programı

2021-2027 LIFE Programı
18 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : 09.09.2020 tarihli, 189667 sayılı ve 2021-2027 LIFE Programı konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan ilgide kayıtlı yazıda; Avrupa Birliği’nde 25 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan LIFE Programının; genel amacı çevre kalitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyarak temiz, düşük karbonlu, iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişe katkıda bulunmak olan, çevre ve iklim eylemine özel tek program olduğu belirtilmiştir.

Programa ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

İlgi yazıda, programdan faydalanması muhtemel paydaşlara ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme yapılması açısından potansiyel faydalanıcıların da program ile ilgili görüşlerinin alınmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A385%3AFIN bağlantısında yer alan LIFE Programı Taslak Tüzüğünün tarafınızca incelenmesi, Türkiye’nin LIFE Programına katılımının programdan faydalanabilecek paydaşlar ve sektörler açısından değerlendirilmesi ve 18 Eylül 2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

EKLER:
1- 2021-2027 LIFE Programı konulu yazı (2 sayfa)
2- LIFE Programı_Bilgi notu (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.