Tel : +90 442 233 33 89 |

2021-2027 LIFE Programı

2021-2027 LIFE Programı
18 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : 09.09.2020 tarihli, 189667 sayılı ve 2021-2027 LIFE Programı konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan ilgide kayıtlı yazıda; Avrupa Birliği’nde 25 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan LIFE Programının; genel amacı çevre kalitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyarak temiz, düşük karbonlu, iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişe katkıda bulunmak olan, çevre ve iklim eylemine özel tek program olduğu belirtilmiştir.

Programa ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

İlgi yazıda, programdan faydalanması muhtemel paydaşlara ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme yapılması açısından potansiyel faydalanıcıların da program ile ilgili görüşlerinin alınmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A385%3AFIN bağlantısında yer alan LIFE Programı Taslak Tüzüğünün tarafınızca incelenmesi, Türkiye’nin LIFE Programına katılımının programdan faydalanabilecek paydaşlar ve sektörler açısından değerlendirilmesi ve 18 Eylül 2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

EKLER:
1- 2021-2027 LIFE Programı konulu yazı (2 sayfa)
2- LIFE Programı_Bilgi notu (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text