Tel : +90 442 233 33 89 |

2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

2021/5 Sayılı Genelge Hakkında
17 Şubat 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.02.2021 tarihli ve 61242235 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

EK

2021_5 Sayılı Genelge Hakkında