Tel : +90 442 233 33 89 |

2021 Yılı Gürük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Gürük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
30 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.09.2020 tarihli ve 00057668110 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca gümrük müşavirleri derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, 2021 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşlerinizin 02.10.2019 tarihine kadar Birliğimize (Özlem Özkan, ozlem.ozkan@tobb.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.