Tel : +90 442 233 33 89 |

2022/121 Esas Bilgi Belge Talebi Hk

2022/121 Esas Bilgi Belge Talebi Hk
17 Ocak 2023

İlgi : 06.01.2023 tarihli ve 58160072/(2022/121)/416 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıları konusu Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan Urartu A Tipi Genel Antrepo’da uzun süredir muhafaza altında olan eşyalara ilişkin Müdürlüğümüzde bulunan bilgi ve
belgeler yazımız ekinde sunulmuştur.

Ek:Belgeler (9 sayfa)

belgeler.pdf