Tel : +90 442 233 33 89 |

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
27 Şubat 2017

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 21.02.2017 tarih ve 68283140-106.03 sayılı yazı;

Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve bu statü kapsamında yararlanılan basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup söz konusu Yönetmelik EK-20’de belirtildiği üzere Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunu Bölge Müdürlüğümüze yapması gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı kolaylıklar aşağıda yer almaktadır:

a)Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

1- İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
2- İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),
3- İzinli alıcı (ithalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden doğrudan kendi tesislerine ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerine getirebilme ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırabilme),

3- İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasının ithalat gümrük idaresine götürülmeksizin kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithalat işlemlerini burada yapabilme),
4- Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,
5- Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,
6- Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A. TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
7- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR. MED Fatura Beyanı
düzenleyebilme,
8- Eksik belgeyle beyanda bulunabilme.

b)Beyanın Kontrolüne İlişkin Kolaylıklar:

1- İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,
2- Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,
3- Taşıt üstü işlemlerde de eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
4- Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,
5- Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme.

c)Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:
1 -Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
2- Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.
3- Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne ilişkin olarak http://dogukaradeniz.gtb.gov.tr
http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aco-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adreslerinde daha detaylı bilgi ve ilgili dokümanlar bulunmakla birlikte, aşağıda iletişim bilgileri bulunan Bölge Müdürlüğümüz personelinden de detaylı bilgi alınabilecektir.

Bilgi Alınabilecek Personel

Adı Soyadı:                                   Tel:                                           E-Posta:
Birol KANMAZ                    0462 326 74 44 Dahili 105             B.Kanmaz@gtb.gov.tr
Abdulsamet DERİN           0462 326 74 44 Dahili 105             A.Derin@gtb.gov.tr
Nergiz SARI                         0462 326 74 44 Dahili 104             N.sari4@gtb.gov.tr
Belgin GEDİKLİ                  0462 326 74 44 Dahili 104              B.Gedikli@gtb.gov.tr

 

Yazı detayları yukarıda belirtildiği gibidir. Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text