Tel : +90 442 233 33 89 |

30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde Sertifika Zorunluluğu

30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde Sertifika Zorunluluğu
27 Ekim 2020

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 02.06.2020 tarihli ve 6378 sayılı yazımız.
b) 02.07.2020 tarihli ve 7939 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 1O.10.2020 tarih ve 89780865-153- E.16718 sayılı yazısı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızın 02.06.,202,0 tarih ve 8680 sayılı Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu ilgi (a) yazımız ile bildirilen Genelgesine, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine Bakanlığımızın O1.07.2020 tarih ve 10507 sayılı ilgi (b) yazımız ile bildirilen genelgesi kapsamında Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklendiği bildirilmiştir.

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak Bakanlığımızın O1.07.2020 tarihli genelgesi doğrultusunda İlgi (b) yazımız ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup Bakanlığımızın 02.06.2020 tarihli genelgesi kapsamında ilgi (a) yazımızın G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlendiği İlgi (c) yazıyla Valiliğimize bildirilmiştir.

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. “

Mülki İdare Amirlerince yukarıda belirtilen esas{ar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu;

Üyelerimize duyurulur.