Tel : +90 442 233 33 89 |

Biyosidal Ürün Uygulamaları

Biyosidal Ürün Uygulamaları
1 Kasım 2018

Sayın Üyemiz;

İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen yazı detayları aşağıdadır,

Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlı organizmalara karşı gerçek ve tüzel kişilere ait işyerleri, resmi kurum ve kuruluşlar biyosidal ürün kullanarak mücadele etmekte ve halk sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler
üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Diğer taraftan halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların işyerleri ile resmi kurum ve kuruluşların izin alma şekil ve şartları, çalışma usul ve esasları, denetimleri ve çalışan personelin nitelikleri ise 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilmiştir.
Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan ilgili yönetmelik hükümlerine göre biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi, uygulayıcı işyeri ve kişilerin izinleri, denetimleri ile diğer iş ve işlemler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. İlgili yönetmelik hükümleri gereği Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan piyasa gözetim ve denetimlerinde izin belgesi bulunmayan bazı firmalar tarafından ilimizde biyosidal ürün uygulaması yapıldığı tespit edilmiştir. Yetkisiz firma ve kişilerce yapılan bu uygulamalar insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşımaktadır.
Bu nedenle biyosidal ürün uygulaması yaptırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının, diğer kurum ve kuruluşların, işyerlerinin ve firmaların Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nün http://www.erzurum.saglik.gov.tr/TR,100073/cevre-sagligi-birimi.html web adresinde yayınlanan “Biyosidal Ürün Uygulama İzni Alan İşyerleri” listesindeki iş yerlerine yaptırmaları; il dışından gelip uygulama yapmak isteyen firmaların izin belgelerinin ise belgeyi veren İl Sağlık Müdürlüklerinden sorgulanması gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.