Tel : +90 442 233 33 89 |

65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Seyahat İzni Hk.

65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Seyahat İzni Hk.
1 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) 21.03.2020 tarih ve 4130 sayılı yazımız.
b) 05.2020 tarih ve 6029 sayılı yazımız.
c) 06.2020 tarih ve 6802 sayılı yazımız.
ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 89780865-153-E.1O134 sayılı yazısı.

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski  yönetme,  sosyal  izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bakanlığımızın 22/03/2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlgi yazımız ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, Bakanlığımızın 10/06/2020 tarih ve 9138 sayılı Genelgesi kapsamında ilgi (c) yazımız ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.0G arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve Bakanlığımızın 20/05/2020 tarih 8206 sayılı Genelgesi kapsammda ilgi (b) yazımız ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirildiği ilgi (ç) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

 1. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (sbn üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.
 2. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu
 3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 06.2020 Salı günü, saat 09.00’dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
 4. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecektir. Vatandaşlarımız;
  • Otel tatili için rezervasyon belgelerini,
  • Yazlık/devremülk için tapu örneklerini,
  • Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini,
  • Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.
 5. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvur
 6. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.
 7. Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik ve Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 8. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e­ Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
 9. İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.
  Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından;
  İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgilerinize sunarız.