Tel : +90 442 233 33 89 |

7033 Sayılı Kanun Hakkında

7033 Sayılı Kanun Hakkında
7 Ağustos 2017

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’a gönderilen 12.07.2017 tarihli ve 60716828-010.99E.1678 sayılı yazıda; Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanın oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 3, 4, 5, 6, 19, 26, 27, 28 ve 74 üncü maddelerinin duyurulması talep edilmektedir.

İlgili kanun ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla…

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesini Amaçlayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameleride Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun