Tel : +90 442 233 33 89 |

Yurtdışı Uçak Seferleri İle Bağlantılı Uçuşlar Hk.

Yurtdışı Uçak Seferleri İle Bağlantılı Uçuşlar Hk.
23 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) 21.05.2020 tarih ve 6029 sayılı yazımız.
b) 11.06.2020 tarih ve 6938 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 89780865-153- 10504 sayılı yazısı.

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Bakanlığımızın 20/05/2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgesi kapsamında ilgi (a) yazımızla salgın karşısında riskli konumda oldukları değerlendirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde Seyahat İzin Belgesi almaları gerektiği, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin de yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehirlerarası seyahat yapabilecekleri talimatı verilmiştir.

Bakanlığımızın 11/06/2020 tarih ve 9288 sayılı Genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımızla vatandaşlarımızın ve yabancıların hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına ilişkin kısıtlamalar (İran kara sınır kapıları hariç olmak üzere) yürürlükten kaldırılmıştır.

Kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesi, vatandaşlarımızın ülkemizden çıkışlarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve yurtdışına uçuşların kademeli olarak da açılması sonrası 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altındaki vatandaşlarımızın yurtdışına veya yurtdışından uçak ile gerçekleştirecekleri seyahatlere ilişkin uygulamanın aşağıdaki şekilde sürdürülmesine karar verildiği ilgi (c) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

-Yurtdışına seyahat edecek 65 yaş v.e üzeri,vatandaşlarımızın ülkemiz içindeki bağlantı uçuşlarında (iç hat seferleri) yurtdışı uçuşuna devam edileceğinin kanıtlanması kaydıyla Seyahat İzin Belgesi almaları şartı aranmayacaktır.

-Yurtdışına seyahat edecek 18 yaş altındaki vatandaşlarımızın bağlantı uçuşlarında (iç hat seferleri) yurtdışı uçuşuna devam edileceğinin kanıtlanması kaydıyla yanlarında veli/vasisi bulunması şartı aranmayacaktır.

-Yurtdışından gelecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altındaki vatandaşlarımızın ülkemiz içindeki bağlantı uçuşlarında da (iç hat seferleri) Seyahat İzin Belgesi veya yanlarında veli/vasisi bulunması şartları aranmayacaktır.

-Yukarıdaki usul üçüncü ülke vatandaşları için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Bu kapsamda, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, hususunda;

Bilgilerinize sunarız.