Tel : +90 442 233 33 89 |

Covid-19 Ek Tedbirler

Covid-19 Ek Tedbirler
8 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) 13.06.2020 tarih ve 7002 sayılı yazımız.
b) 24.06.2020 tarih ve 7594 sayılı yazımız.
c) 07.07.2020 tarih ve 8147 sayılı yazımız.
ç) 25.08.2020 tarih ve 10146 sayılı yazımız.
d) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 897808165-153- E.1421O sayılı yazısı.

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızın 24/06/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi (b) yazımızla; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, Bakanlığımızın 07/07/2020 tarihli Genelgesi doğrultusunda ilgi (c) yazımızla da köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenilmişti. Bakanlığımızın 25/08/2020 tarihli Genelgesi kapsamında İlgi (ç) yazımızla ise İlimiz dahil 14 ilde (Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat) kapsayacak şekilde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildiği bildirilmiştir.

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda aşağıdaki kararların Valiliklerce alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede 81 ilde uygulanacak şekilde;

  1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,
  2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
  3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya ikalı yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,
  4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
  5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına,
  6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
  7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında Bakanlığımızın Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, Yönelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların Valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmasının uygun olacağının değerlendirildiği ilgi (d) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.Mülki İdare Amirlerince konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun  195  inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

    Üyelerimize duyurulur.