Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale İlanı

İhale İlanı
9 Eylül 2020

Erzincan İl Özel İdaresi’nden gelen yazıya istinaden;

İl Encümenince ihalesi yapılacak olan, Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mah.  17. Sokak   No: 31te  bulunan  535 ada,  20  parsel  nolu  1025,00  metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kagir binanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışına ilişkin ihale ilan metni yazımız ekinde sunulmustur.

Ek: İhale İlanı

Üyelerimize duyurulur.