Tel : +90 442 233 33 89 |

A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
5 Mart 2018

SAYIN ÜYEMİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02.03.2018 tarih ve 3630 sayılı yazısında;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların iştiraki ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin Odalar ile Birliklerce onaylanması yönünde bir çalışma başlatıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu yazıda, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nin herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıdan  alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya istinaden, ihracatçı firmalarımızın veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin bahse konu  belgeleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi üzerinden satın alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla…