Tel : +90 442 233 33 89 |

AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

AB COSME Programı Çağrı Duyurusu
18 Ocak 2021

İlgi : KOSGEB’in 17.12.2020 tarih ve 11623 sayılı yazısı

KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda; KOSGEB’in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği belirtilmektedir.

EK: AB COSME Programı Çağrı Duyurusu (2 sayfa)