Tel : +90 442 233 33 89 |

AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında

AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında
16 Ağustos 2016

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi’nin 66. Olağan Toplantısı’nın 30 Haziran – 1 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıda AB yetkilileri tarafından DTÖ Sekreteryasına yapılan bildirim çerçevesinde Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi (EFSA) resmi internet sitesinde inceleme süreci halihazırda planlamış olan aktif madde listelerinin yayımlandığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Söz konusu aktif madde listelerinin birincisinin “geçici süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre 2016 yılında ve 2017 yılının ilk çeyreğinde inceleme sürecine tabi liste olduğu ifade edilmektedir. İkincisinin ise “gelecekteki süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre daha sonra değerlendirilecek olup, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlanacağı belirtilmektedir. Söz konusu tablolarda yer alan üçüncü sütunda her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkenin yer aldığı ve söz konusu ülkelerin ulusal temas noktalarının listesinin EFSA isimli resmi internet sitesinde yayımlandığı hatırlatılmaktadır.

Bahsi geçen inceleme sürecine tabi aktif madde listeleri Ek-1’de yer almaktadır. Ayrıca, her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkelerin ulusal temas noktalarının bulunduğu liste Ek-2’de iletilmektedir.

EKLER

EFSA – Duyuru

Aktif Madde Listeleri

Ulusal Temas Noktaları