Tel : +90 442 233 33 89 |

AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında

AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında
16 Ağustos 2016

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi’nin 66. Olağan Toplantısı’nın 30 Haziran – 1 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıda AB yetkilileri tarafından DTÖ Sekreteryasına yapılan bildirim çerçevesinde Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi (EFSA) resmi internet sitesinde inceleme süreci halihazırda planlamış olan aktif madde listelerinin yayımlandığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Söz konusu aktif madde listelerinin birincisinin “geçici süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre 2016 yılında ve 2017 yılının ilk çeyreğinde inceleme sürecine tabi liste olduğu ifade edilmektedir. İkincisinin ise “gelecekteki süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre daha sonra değerlendirilecek olup, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlanacağı belirtilmektedir. Söz konusu tablolarda yer alan üçüncü sütunda her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkenin yer aldığı ve söz konusu ülkelerin ulusal temas noktalarının listesinin EFSA isimli resmi internet sitesinde yayımlandığı hatırlatılmaktadır.

Bahsi geçen inceleme sürecine tabi aktif madde listeleri Ek-1’de yer almaktadır. Ayrıca, her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkelerin ulusal temas noktalarının bulunduğu liste Ek-2’de iletilmektedir.

EKLER

EFSA – Duyuru

Aktif Madde Listeleri

Ulusal Temas Noktaları

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text