Tel : +90 442 233 33 89 |

AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVİ REHBER

AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVİ REHBER
7 Nisan 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 02.12.2019 tarihli ve 49985251 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Mavi Rehber adında bir kılavuz yayımlanmıştır. Bahse konu Rehber, malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümleri içermekte ve ülkemize de uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlanması ve yol göstermesi amacıyla Rehber dilimize çevrilmiş olup, Bakanlık internet sitesinde https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavirehber adresinde yayımlanmıştır.

Söz konusu Rehber hakkında ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,