Tel : +90 442 233 33 89 |

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı
23 Kasım 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.11.2020 tarihli ve 00058757270 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Hamburg Ticaret Ataşeliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir haberde; Korona ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği’ne (AB) ithalinde vergisinin alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu’nun 28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Karar kapsamındaki ürünlerin, Korona ile mücadele için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartı bulunduğu ifade edilerek, ekte bir liste halinde sunulan bahse konu ürünlere olan talebin belirli bir bölümünün Türkiye tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği açıklanmıştır.

EK: Medikal Ürün Listesi (6 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.