Tel : +90 442 233 33 89 |

AB’nin Yeni Tüketici Gündemi

AB’nin Yeni Tüketici Gündemi
20 Ocak 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 06.01.2021 tarihli, 60423143 sayılı ve AB’nin Yeni Tüketici Gündemi konulu yazısı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ve ekte sunulan ilgide kayıtlı yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından, Yeni Tüketici Gündemi’ne ilişkin bir bildirim yayımlanmış olduğu belirtilmektedir.

İlgi yazıya göre; söz konusu Gündem ile yeşil geçiş, dijital dönüşüm, tüketici haklarının düzeltilmesi ve uygulanması, belirli tüketici gruplarının özel ihtiyaçları ve uluslararası işbirliği öncelikli alan olarak belirlenmekte ve tüketicilerin yeşil geçiş için güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Gündem’e yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı not ekte yer almaktadır.

Ayrıca, Yeni Tüketici Gündemine İlişkin AB Bildirimi’ne https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN adresinden ulaşılabilir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’nın AB’nin Yeni Tüketici Gündemi konulu yazısı (2 sayfa)
2- AB’nin Yeni Tüketici Gündemi_Bilgi Notu (10 sayfa)

İndirmek İçin Tıklayınız.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text