Tel : +90 442 233 33 89 |

AB’nin Yeni Tüketici Gündemi

AB’nin Yeni Tüketici Gündemi
20 Ocak 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 06.01.2021 tarihli, 60423143 sayılı ve AB’nin Yeni Tüketici Gündemi konulu yazısı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ve ekte sunulan ilgide kayıtlı yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından, Yeni Tüketici Gündemi’ne ilişkin bir bildirim yayımlanmış olduğu belirtilmektedir.

İlgi yazıya göre; söz konusu Gündem ile yeşil geçiş, dijital dönüşüm, tüketici haklarının düzeltilmesi ve uygulanması, belirli tüketici gruplarının özel ihtiyaçları ve uluslararası işbirliği öncelikli alan olarak belirlenmekte ve tüketicilerin yeşil geçiş için güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Gündem’e yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı not ekte yer almaktadır.

Ayrıca, Yeni Tüketici Gündemine İlişkin AB Bildirimi’ne https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN adresinden ulaşılabilir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’nın AB’nin Yeni Tüketici Gündemi konulu yazısı (2 sayfa)
2- AB’nin Yeni Tüketici Gündemi_Bilgi Notu (10 sayfa)

İndirmek İçin Tıklayınız.