Tel : +90 442 233 33 89 |

AB’ye Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı

AB’ye Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı
31 Mart 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 18.03.2020 tarihli ve E-00053340815 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış olup, söz konusu Tüzük’te yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-1’de güncellenmiş Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep Fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, “Sağlık Sertifikası” yerine “Model Sertifika” düzenlenmesine başlanmış olduğu kaydedilerek, Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde “Sağlık Sertifikası” yerine Ek-2’de yer alan “Model Sertifika” ile Ek-3’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-1’deki listede yer alan eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-3’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” ile birlikte “Sağlık Sertifikası” yerine Ek-2’de bir örneği gönderilen “Model Sertifika”nın aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel bir düzenleme yapıldığı vurgulanmıştır.

EKLER:
1- GTİP Listesi (5 sayfa)
2- AB Kuru Meyve Resmi Model Sertifika Örneği (4 sayfa)
3- Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu (1 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.