Tel : +90 442 233 33 89 |

AEEE Projesine İlişkin Anket Uygulanması

AEEE Projesine İlişkin Anket Uygulanması
9 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : 28.08.2020 tarihli, 181934 sayılı ve AEEE Projesine İlişkin Anket Uygulanması konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında; ülkemizde uygulanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’nin güncel AB Mevzuatı doğrultusunda güncellenmesi, ilgili direktiflerin ülkemiz paydaşları ve çevre politikamız açısından irdelenerek tespit edilen değişikliklerin, ulusal mevzuatımıza aktarılması ve paydaşlara yönelik uygulama kılavuzlarının hazırlanması amacıyla “Mevcut Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’nin Güncel AB Mevzuatına Uyumlaştırılması Çalışmaları ve İlgili Taraflara Yönelik Kılavuzlar Hazırlanması Projesi” yapılması ihtiyacının hâsıl olduğu belirtilmektedir.

İlgi yazıda, konuya ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine yönelik farklı paydaşların görüşlerinin toplanması amacıyla bir anket düzenlendiği ifade edilmektedir. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına fayda sağlayacak ankete https://form.jotform.com/202163846028049 adresinden erişim sağlanabilmektedir. Bahse konu anket ile ilgili soru ve görüşlerinizin 15 Eylül 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla aeeeprojectinfo@gmail.com adresine iletilmesi hususu.

Üyelerimize duyurulur.