Tel : +90 442 233 33 89 |

AEEE Projesine İlişkin Anket Uygulanması

AEEE Projesine İlişkin Anket Uygulanması
9 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : 28.08.2020 tarihli, 181934 sayılı ve AEEE Projesine İlişkin Anket Uygulanması konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında; ülkemizde uygulanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’nin güncel AB Mevzuatı doğrultusunda güncellenmesi, ilgili direktiflerin ülkemiz paydaşları ve çevre politikamız açısından irdelenerek tespit edilen değişikliklerin, ulusal mevzuatımıza aktarılması ve paydaşlara yönelik uygulama kılavuzlarının hazırlanması amacıyla “Mevcut Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’nin Güncel AB Mevzuatına Uyumlaştırılması Çalışmaları ve İlgili Taraflara Yönelik Kılavuzlar Hazırlanması Projesi” yapılması ihtiyacının hâsıl olduğu belirtilmektedir.

İlgi yazıda, konuya ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine yönelik farklı paydaşların görüşlerinin toplanması amacıyla bir anket düzenlendiği ifade edilmektedir. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına fayda sağlayacak ankete https://form.jotform.com/202163846028049 adresinden erişim sağlanabilmektedir. Bahse konu anket ile ilgili soru ve görüşlerinizin 15 Eylül 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla aeeeprojectinfo@gmail.com adresine iletilmesi hususu.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text