Tel : +90 442 233 33 89 |

Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı

Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı
8 Şubat 2016

   TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Büyük Göller Bölgesi (ABGB) Özel Temsilciliği, ABGB Uluslararası Konferansı İcra Sekreterliği ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, 24-25 Şubat 2016 tarihleri arasında Kinşasa’da Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı’ nın gerçekleştirilmesinin planlandığı iletilmektedir.

   Konferans’ın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yanında Afrika Barış ve İşbirliği Çerçeve Antlaşmasını imzalayan diğer 12 üye ülkeyi (Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kenya, Ruanda, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya) kapsayan bir yapıda gerçekleşeceği ve bölgede ilk olma özelliği taşıdığı belirtilmektedir.

   Konferans’ın, bölgenin dönüşümü için yatırımları harekete geçirmek, bölgesel istihdamı ve verimliliği artıracak kritik önemdeki yatırımlara ivme kazandırmak, bölgesel pazarların bölge içi ticaret yanında dış piyasalarla güçlü bağlantısını da sağlamak., yatırımlara yüksek getiri yanında bölgesel refahın yaratılması ve yayılmasına zemin oluşturmak amaçlarını güttüğü eklenmektedir.

   Konferansın ekte yer alan tanıtım dokümanlarında da belirtildiği üzere, katılımcılar için diyalog ve deneyim paylaşımı işlevi görmesinin, sunduğu platform aracılığıyla, söz konusu ülkelerde yatınm1arındesteklenınesi için oluşturulan kurumsal ve düzenleyici çerçeveler hakkında bilgi sunumunu gerçekleştirmesinin, yatırım ikliminin iyileştirilmesi için taraflar arasındaki diyalog süreçlerini geliştirmesinin ve bölgede sorumlu iş yapma anlayışını oluşturmasının hedeflendiği iletilmektedir.

   Bu Yatırım Konferansı ile ayrıca, bölgede gelişen ve belirginleşen uzun vadeli yatırım imkanları hakkında farkındalık sunulmasının, kapsayıcı ve sorumluluk anlayışına uygun iş yapacak yatırımcılara hazır finanse edilebilir yatırım projelerinin tanıtılmasının ve potansiyel yatırımcılarla yatırım projesi sunucu taraflarının tanıştırılmasının amaçlanmakta olduğu ve kamu-özel sektör ortaklığı modeline (PPP) yönelik destek ve teşvik çalışmalarının gerçekleştirilmesinin de öngörüldüğü aktarılmaktadır.