Tel : +90 442 233 33 89 |

Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Tedbirler Hk.

Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Tedbirler Hk.
6 Haziran 2020

Erzurum Valiliği’ nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 12/05/2020 tarih ve 64912435-153-E5781 sayılı yazımız.
b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müd.’nün 03/06/2020 tarih ve 89780865-153-E.8737 sayılı yazısı.

Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak uymaları gereken usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklarla koordine şekilde belirlenerek Bakanlığımızın 11/05/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi (a) yazımız ile gönderilmişti.

İlgi (a) yazımızın Genel Esaslar başlığının;
a. 6 ncı maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı,
b. 14 üncü maddesinde, AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı hususları düzenlenmişti.
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığında yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde revize edildiği Bakanlığımızın ilgi (b) Genelgesi ile Valiliğimize bildirilmiştir.
1. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılır. Mescitler COVID-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto Yıkamalar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalıdır.
2. Valeler eldiven kullanmamalıdır. Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.

Üyelerimize duyurulur.