Tel : +90 442 233 33 89 |

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri
30 Ekim 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : 08.10.2020 tarihli, 208981 sayılı ve Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıda; 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticilerine, plastik poşetler dâhil tüm ambalajların tasarım aşamasından üretim ve kullanım sonrasına dek en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesi yükümlülüğü verildiği hatırlatılmaktadır.

İlgi yazıya göre, söz konusu yönetmelikle ambalaj üreticileri, gerekli bildirimleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermekle yükümlü kılınmıştır. Ayrıca, plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarına ilişkin sorumluluklarına da ilgi yazıda yer verilmiştir.

Bu kapsamda ambalaj üreticileri tarafından Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olunarak gerekli bildirimlerin yapılması ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin yetkili denetim birimlerine ibraz edilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımların uygulanmasının söz konusu olacağı ilgi yazıda ifade edilmektedir.

EK: Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.