Tel : +90 442 233 33 89 |

Askıya Alma Rejimi

Askıya Alma Rejimi
3 Şubat 2017

Sayın üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmekte olup, askıya alma sistemi kapsamındaki başvurulan AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmekte olduğu belirtilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması, AB ve Türkiye’de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye yansıtıldığı bildirilmekte olup, bu kapsamda, 2017 yılı itibariyle yürürlükte olan V sayılı liste ekte yer almaktadır.

Tarife Kontenjanı Uygulaması, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanınmakta olduğu ifade edilmektedir.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı uygulamaları kapsamında, sanayicilerimiz tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin olarak yapılacak başvuruların, bu linkte yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin itiraz taleplerini ise, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne, en geç 01/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda yer alan  linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca AB ya da Türk firmalarında 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Mayıs ayı içerisinde bu linkte yayımlanacağı ve bu ürünlere ilişkin olarak yapılacak itirazların ya da eş başvuruların ise, ilgili Bakanlığa en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gereği dile getirilmiştir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.