Tel : +90 442 233 33 89 |

Askıya Alma Rejimi Hk.

Askıya Alma Rejimi Hk.
7 Ağustos 2017

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 31.07.2017 tarih 12018 sayılı yazıya istinaden;

İlgi:Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’ nün 27/07/2017 tarihli yazısı;

Billindiği üzere, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda sanayicilerimiz tarafından kullanılan AB ve Türkiye’ de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’ na intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yazıda, Sanayicilerimizin EK-1 ve EK-2 ‘de yer alan listeyi özellikle incelemesinin önemi vurgulanmakta ve bu listede, sanayicilerimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda EK-3′ de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01.11.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına iletmeleri gereği bildirilmiştir.

Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2017 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin 2017 Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı bildirilerek, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığı’na en geç 01.01.2018 tarihine kadar intikak ettirilmesi gereği vurgulanmıştır.

Yazıda, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olmasının gereğine işaret edilerek, başvurulara ilişkin formlara yazıda yer alan linkten ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Konu: Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ayrıca yazıda, Askıya Alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2017/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 inci  Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği hususuna da dikkat çekilmiştir.

Bilgilerinizi ve Odanız üyesi firmaların konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini rica ederim.

İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla…

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:


Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T:0 312 204 95 76   E: kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 75  E: mbayata@ekonomi.gov.tr
Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91  E: timured@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Ömer Faruk YÜKSEL Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94  E: yukselof@ekonomi.gov.tr
Murat ÖZMEN Uzman Yrd. T: 0 312 204 99 38  E: ozmenm@ekonomi.gov.tr