Tel : +90 442 233 33 89 |

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı
3 Kasım 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

aslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 08.11.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

Taslak ve görüş formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Görüş Bildirme Formu.doc

AAT Tebliğ Taslağı.doc