Tel : +90 442 233 33 89 |

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen 18.10.2021 tarih ve 9392 sayılı yazı. İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 15.10.2021 tarihli ve 68219910 sayılı yazısı. ÇOK İVEDİ İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Yunanistan arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı'nın 26 Ekim 2021 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 19 Ekim 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.09.2021 tarih ve 67515075 sayılı yazısı. İlgi yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Bangladeş Yatırım Geliştirme İdaresi (Bangladesh Investment Development Authority - BIDA) tarafından, 28-29 Kasım 2021 tarihlerinde "International Investment Summit 2021" adlı etkinliğin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in söz konusu etkinliğe onur konuğu olması beklendiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla ülkemizin etkinlik kapsamındaki 16 hedef ülkeden biri olduğu belirtilmekte olup, etkinliğe ait Kavram Kağıdı ve taslak program ekte iletilmektedir.

KOSGEB tarafından Birliğimize iletilen 17.09.2021 tarih ve 6469 sayılı Avrupa KOBİ Haftası konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda Avrupa KOBİ Haftası'nın bu yıl 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisi iletilmektedir. Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu ülkemizde KOBİ'ler ile ilgili gerçekleştirilecek olan etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına kaydedilmesinin ve ayrıca 15-21 Kasım 2021 döneminde ise bu etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğünün artırılmasının önem arz ettiği bilgisi iletilmektedir. EK:KOSGEB'in 17.09.2021 tarih ve 6469 sayılı yazısı (2 sayfa)

Odamız katkılarıyla 15 Ekim 2021 tarihi saat 16:00 - 18:00 saatleri arasında Microsoft Teams sistemi üzerinden Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verilecektir. Katılım sağlamak isteyen kişilere ücretsiz sertifika hazırlanacaktır. Hazırlanan sertifikalar kayıt oldukları e-posta adreslerine gönderilecektir. Eğitime katılım için kayıt yapmanız gerekmekte olup, link aşağıda bulunmaktadır. Programa kayıt linki: https://forms.office.com/r/Zcb7fCuaFk NOT: Kayıt sonrası belirttiğiniz e-postaya gelen mail içeriğinde bulunan Microsoft Team Toplantısına Katılın' ı tıklayıp gelen yeni pencere içeriğindeki Bunun yerine web'den katıl'ı tıklayarak katılabilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 12.10.2021 tarih ve 34221550-050.99- sayılı yazı. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen; Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı hakkındaki yazı ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica ederim.   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.10.2021 tarih ve E-42352526-435.99-00067949843 sayılı yazısı Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasını temin etmek amacıyla Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları ile sebze ve meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalarının desteklenmesi kapsamında “Sebze ve Meyve...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 12.10.2021 tarih ve 84403118-720- sayılı yazı. İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 08.10.2021 tarih ve 68038150 sayılı yazısı. İlgi yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen, İran'da bulunan 31 eyaletin (Ostan) tamamı için Tebriz ve Urumiye Ticaret Ataşeliklerimizin de katkılarıyla, Ostan (İran Eyaleti) Tanıtım Kartları oluşturulduğu ifade edilmektedir. Ostan Tanıtım Kartları'nda her bir eyaletin nüfusu, sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayi bölgeleri, hizmet sektörleri, dış ticaretindeki önde gelen ürün ve ülkeler bulunmakta olup kartların İran'daki yatırımcılarımızın çalışmalarını kolaylaştırması, eyaletlere yatırım veya iş seyahati yapmak isteyenler için genel bir perspektif vermesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Söz konusu kartlara https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari adresinden ulaşılabilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 08.10.2021 tarih ve 34221550-050.99- sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstlenmektedir. ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerini kapsamaktadır. 92 ülkede Milli Komitesi bulunan ICC'nin en etkili Milli Komitelerinden biri olan Türkiye Milli Komitesi güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları, bankaları, firmaları, iş dünyası kuruluşları ve ticaret odaları dahil olmak üzere 250'den fazla üyeyi temsil etmektedir....

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'nden gelen 11.10.2021 tarih ve 84403118-720- sayılı yazısı. İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 07.10.2021 tarihli ve 67974125 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Doğu Sudan'ın Beja Kabileleri üyelerinin, bölgedeki siyasal otorite boşluğu ve kötü ekonomik koşulları protesto etmek için Port Sudan Limanı'ndaki faaliyetlerin durmasına sebebiyet verecek şekilde bir isyan başlattıkları bildirilmektedir. Anılan isyan çerçevesinde, Hartum'a bağlanan anayolu kapattıkları ve söz konusu limanın kapanmasından önce limana indirilmiş konteynerlerin gümrük işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle büyük miktarlarda demuraj masraflarının oluştuğu bildirilmektedir. Yazıda devamla, ihracatçılarımızın, mal teslimi yapan acentalar ile mücbir sebep durumundan dolayı yeniden bir değerlendirme yapılmasını talep etmelerinde ve Sudan'daki durumu takip ederek yükleme...

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'nın 08.10.2021 tarih ve E-53963679-934.99-77906 sayılı yazısı;   Genel Müdürlüğümüzce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi kapsamında doğrudan temin usulüyle yapılacak olan mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik alımların, anılan Kanunun 5'inci maddesinde belirtilen temel ilkelerle amaçlanan sonuca yönelik bir alım sürecinin tekemmülü bakımından ve ihtiyaçların uygun zaman ve şartlarda karşılanması ile kaynakların etkin ve verimli surette kullanılabilmesini teminen söz konusu alımların teklif verme, değerlendirme ve siparişe bağlama,ilana düştüğü anda firmalara otomatik alım ve sonuç bilgisi bildirimi, süreçleri de dahil olmak üzere elektronik ortamda karşılanabilmesine dair "e-Doğrudan Temin" yazılım modülü...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 11.10.2021 tarih ve 34221550-050.99- sayılı yazı. Birliğimiz organizasyonunda, 12 Ekim 2021 Salı günü saat 14:30'da internet üzerinden, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı Bilgilendirme Webinarı" düzenlenecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teknoloji tedarikçilerine yönelik olarak ilan edilen ve dijital dönüşüm alanında 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji yatırımını destekleyen Dijital Dönüşüm Çağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı,...

WeCreativez WhatsApp Support
WhatsApp üye destek ekibimiz hızlı destek için burada.