Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB'dan gelen yazıya istinaden; Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Birliğimize intikal eden 05.03.2021 tarih ve 2021/240 sayılı yazıda, Oda tarafından 2021 yılında "International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (Uluslararası Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi)" akademik yayın hayatına başladığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, derginin makale başvuru süreçleri ve editöryal içeriğine ilişkin bilgilerin yer aldığı yazı aşağıda bulunmaktadır.

İlgi : Brezilya Ankara Büyükelçiliği'nin 30.03.2021 tarihli yazısı. Brezilya Ankara Büyükelçiliği'nin ilgide kayıtlı yazısı ile, T.C Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir notaya atfen, Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın ekte sunulan tıbbi malzemeleri satın almak istediği bildirilmektedir. Konuyla ilgilenen firmaların, ürün bilgileri, firma bilgileri, tedarik miktarı ve irtibat detaylarını secom.ancara@itamaraty.gov.br adresine göndermek suretiyle iletişime geçmeleri mümkündür.

TOBB'dan gelen yazıya istinaden; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen Akkuyu Nükleer Santral Projesinin kablo teminine ait yazısı aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (European Green Deal) yeni bir aşamaya geldiği, ilerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa'ya ihracat yapan ülkelere "Sınırda Karbon Düzenlemesi" adıyla ilave maliyetlerin gelmesinin söz konusu olacağı ve bu mali yaptırımların sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Yazıda, Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağının düşünüldüğü ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından  elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının...

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Erzurum Şube Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden; İlgi: Genel Müdürlüğümüzün01.04.2021 tarih ve E-390528 sayılı talimatı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüzün ilgide kayıtlı talimatında kurumumuz mülkiyetinde bulunan Erzurum İli, Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan 27 ada 1 parsel numaralı gayrimenkul taşınmazın, üzerindeki tesisler ile birlikte satış ihalesi 08.04.2021 tarihi Perşembe günü saat 10:00'da Genel Müdürlüğümüzce TMO ihale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Şartname, Sözleşme evrakları vb hususlar ve detayları için; İnşaat Mühendisi Melih ÖZIŞIK melih@tmo.gov.tr / 0546 691 78 20 Üyelerimize duyurulur.

KOSGEB'den gelen yazıya istinaden; Başkanlığımız, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda; Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır. Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın koordine ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2 no'lu aktivitesi olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında “COSME Türkiye...

TOBB'dan gelen yazıya istinaden; TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (1975 TIR Sözleşmesi) gereğince 1966 tarih 6/6227 ve 1985 tarihli 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla TIR Karnelerini vermek görev ve yetkisi Birliğimize verilmiştir. Birliğimiz bu görevi taşımacılık ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde yetkilendirilmiş bulunan 17 Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla yürütmektedir. Yetkili Odalar, TIR Karnesi dağıtım hizmetini, İstanbul, Ankara ve Kayseri dışında diğer illerde Oda merkezlerinden yürütmektedir. Taşımacılık sektörünün dinamik yapısı gereği, TIR Karnesi dağıtım işlemlerinde sahaya dokunan 7/24 hizmet esaslı bir anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır. TIR sisteminin halen kağıt ortamda bulunması bir dezavantaj oluşturmakta, elektronikleşene kadar ki süreçte sürdürülebilirliğini...

Avrupa Birliği (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (Green Deal) yeni bir aşamaya gelmiş durumdadır. İlerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa'ya ihracat yapan ülkelere "Sınırda Karbon Düzenlemesi" adıyla ilave maliyetlerin gelmesi söz konusu olacaktır. Bu mali yaptırımların; sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesi mümkündür. Sınıra Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağı düşünülmektedir. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text