Tel : +90 442 233 33 89 |

Avrupa Birliği İş Sağliğini Ve Güvenliğini Destekliyor

Avrupa Birliği İş Sağliğini Ve Güvenliğini Destekliyor
19 Ağustos 2015

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü bu yıl dünyanın dört bir yanındaki insanları “iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici bir kültür geliştirilmesi” temasında birleştiriyor. Burada kastedilen sadece kaza ve yaralanmalar değildir; işyerinde psikososyal riskler ve stres konusunda önleyici bir kültür geliştirilmesi, aynı zamanda daha iyi çalışma koşullarına da katkı sağlanmasıdır. Bu günün duyarlılık arttırılmasına vesile olması amacıyla Türkiye dâhil, Avrupa genelinde kampanya kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri bu ay içinde Türkiye genelinde düzenlenen 20 etkinlik ile iş sağlığı ve güvenliği alanında hem Türkiye’deki duruma hem de bu konudaki AB perspektifine ve değerlerine dikkat çekmektedirler. Bu çerçevede Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da konferans ve münazara gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Béla Szombati konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İş kalitesinin temel bir unsuru olmanın yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı AB üyeliği için de bir koşul oluşturmaktadır”.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) girişimi ile kabul edilen 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde her yıl çalışanların duyarlılığı arttırılmakta ve daha iyi çalışma koşulları için sarf ettikleri çabalar desteklenmektedir. Bununla bağlantılı olarak öncülüğünü Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) yaptığı “İşçi Anma ve Yas Günü’nde” ise dünya çapında iş esnasında hayatını kaybeden ya da ağır yaralanan işçiler anılmaktadır.

Bu yılın teması ‘önleme kültürü oluşturma’, iş yerlerinde psiko-sosyal risk ve stres yönetimi dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliğinin bir çok yönüne temas etmektedir. İş ortamında bir önleme kültürü oluşturulması için işveren ve çalışanların birlikte çalışması zaruridir zira böylece işyerlerinin güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, kazaların bildirimi, psiko-sosyal risklerin tespit edilerek ortadan kaldırılması otomatik refleks haline dönüşecektir.

Bu gün münasebetiyle Avrupa genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bunlardan ilki 27 Nisan’da Letonya’nın Riga kentinde AB Konseyi’nin Letonya Dönem Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödülleri etkinliğidir. Bu etkinlik kapsamında Avrupa genelinde işyerlerinde stres ve psikolojik risk yönetimi konusunda öne çıkan iyi uygulama örneklerine ödüller verilecektir. Tören, 27-28 Nisan tarihlerinde AB Dönem Başkanlığı tarafından düzenlenecek kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği konferansının bir parçasını oluşturmaktadır.

Son on yılda AB, çalışan nüfusun sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Türkiye’ye 20 milyon €’nun üzerinde mali ve önemli ölçüde teknik destek sağlamıştır. AB, bu alanda politikaların üretilerek uygulamaya konulması, önleyici tedbirlerin alınması, çalışan ve işverenlerin eğitilmesi ve test laboratuvarlarının iyileştirilmesi gibi birçok alanda hükümet, işçi sendikaları, işveren kuruluşları ve küçük ve orta ölçekli teşebbüslerle çalışmalar yürütmüştür.

AB’nin güvenli işyerlerine desteğine ilişkin daha fazla bilgi için: OSHwiki

Türkiye’deki etkinliklere ilişkin bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:  avrupa.info.tr