Tel : +90 442 233 33 89 |

Avrupa KOBİ Haftası

Avrupa KOBİ Haftası
14 Ekim 2021

KOSGEB tarafından Birliğimize iletilen 17.09.2021 tarih ve 6469 sayılı Avrupa KOBİ Haftası konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıda Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisi iletilmektedir.

Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu ülkemizde KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirilecek olan etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına kaydedilmesinin ve ayrıca 15-21 Kasım 2021 döneminde ise bu etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğünün artırılmasının önem arz ettiği bilgisi iletilmektedir.

EK:KOSGEB’in 17.09.2021 tarih ve 6469 sayılı yazısı (2 sayfa)

Avrupa KOBİ Haftası