Tel : +90 442 233 33 89 |

Avrupa KOBİ Haftası

Avrupa KOBİ Haftası
12 Kasım 2016

İlgi: TOBB’nin 11.11.2016 tarih ve 21497 sayılı yazısı;

İlgi: KOSGEB’in 07.11.206 tarih ve 60014838-744/13828 sayılı yazısı;

KOSGEB’in ilgi yazısında, “Avrupa Birliği (AB), KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi için; AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmektedir.

Bu kapsamda ilkeler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca kendi seçtikleri temalar çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası’nın mantığına uygun etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra yıl boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 3 7 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, ülkemizin aktif olarak katılım sağladığı ilk yıl olan 201 O yılında etkinlik sayısı açısından üçüncü sırada yer alırken, 2011 ‘den itibaren açıklanan istatistiklere göre ülkemiz yapılan etkinlik sayısı açsısından birinci sırada yer almaktadır.

Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 21-27 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirecek faaliyetlerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme­week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=en) İngilizce olarak kaydedilmesi; 21-27 Kasım 2016 döneminde ise yoğunlaştırılacak etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz etmektedir.” denilmektedir.

Tüm bu konuların ve yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi için geçen yıllarda olduğu gibi 2016 yılındaki KOBİ’lerle ilgili faaliyetlerinizin de
yukarıdaki linke İngilizce olarak kaydedilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.