Tel : +90 442 233 33 89 |

Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazar’ın İşleyişi ile İlgili Alınan Önlemler

Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazar’ın İşleyişi ile İlgili Alınan Önlemler
20 Nisan 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26.03.2020 tarihli ve E-00053526808 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 salgını koşullarında AB Tek Pazarı’nda mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi rehberi. seyahat kısıtlaması ve  hızlı  geçiş  sistemi  tebliğlerinin yayınlandığı açıklanarak, ekte birer örneği sunulan rehber ve önlemlerle ilgili bilgilerin özetlendiği belirtilmiştir.

EKLER:

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text