Tel : +90 442 233 33 89 |

Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazar’ın İşleyişi ile İlgili Alınan Önlemler

Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazar’ın İşleyişi ile İlgili Alınan Önlemler
20 Nisan 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26.03.2020 tarihli ve E-00053526808 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 salgını koşullarında AB Tek Pazarı’nda mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi rehberi. seyahat kısıtlaması ve  hızlı  geçiş  sistemi  tebliğlerinin yayınlandığı açıklanarak, ekte birer örneği sunulan rehber ve önlemlerle ilgili bilgilerin özetlendiği belirtilmiştir.

EKLER: