Tel : +90 442 233 33 89 |

B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat Satışı Hk.

B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat Satışı Hk.
12 Kasım 2021

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü’nden gelen 11.11.2021 tarih ve E-64843438-120.03.01-70390 sayılı yazı;

2022 yılı 01/01/2022-30/04/2022 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışı(Hayvansal yağlar hariç) Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem ile satışları gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla; 2022 yılı Ocak/Şubat/Mart/Nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan;

a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) 7 Aralık 2021 Salı günü saat 10:00’da,
b)Küçükbaş hayvan derileri 7 Aralık 2021 Salı günü saat 14:00’te,
c)Küçükbaş hayvan bağırsakları 7 Aralık 2021 Salı günü saat 16:00’da,
d)Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat10:00’da,
e)Küçükbaş hayvan sakatatları 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00’te, Online sistem ile satışları
gerçekleştirilecektir. Hayvansal yağlar satışa çıkarılmayacaktır.

Online sistem ile satış yapılacağından firmaların tedarik ettiği Şartnameleri iyice okuyup anlamaları gerekmektedir. (Şartname , Geçici Teminat Miktarları, Evrak Son Teslim Tarihi, Ön Teklif Verme Teslim Tarih ve Saati bilgilerine “www.esk.gov.tr adresi Duyurular Kısmından” ulaşılabilir.

Ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kombinalarımız alıcı olabilecek isteklilere ilgili duyuruları yapacaklardır.

Bilgilerinize arz ederim.