Tel : +90 442 233 33 89 |

B.Baş-K.Baş Deri, Sakatat satışı Hk.

B.Baş-K.Baş Deri, Sakatat satışı Hk.
9 Mart 2021

İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Genel Müdürlüğümüzce Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos /2021 (dört ay) ayları kapsayan Büyükbaş sakatat ve sırtta düşme derisi (kele derisi) dâhil Küçükbaş hayvan sakatat ve deri ve bağırsak satış online sistemi ile satışları gerçekleştirilmektedir. 01/05/2021-31/08/2021 Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos /2021 tarihinde Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünler, hayvansal yağlar, küçükbaş hayvan sakatatları satış ihalesi 13-14 Nisan 2021 tarih aşağıda belirlenen saatte oline sistem ile satılacaktır

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text