Tel : +90 442 233 33 89 |

Bakırçay TEKMER Girişimci Daveti

Bakırçay TEKMER Girişimci Daveti
29 Aralık 2021

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından kurulan ve KOSGEB tarafından desteklenen Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırçay TEKMER) faaliyete geçmiştir.

Teknolojiye dayalı sağlık girişimleri, ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası firmaları ve sağlık temalı Ar-Ge firmaları Bakırçay TEKMER çatısında birleşecek, alanında uzman isimlerden alınacak mentorlükler, eğitimler, devlet teşvikleri ve sağlanan altyapı desteği ile firmalar/girişimciler için gelişimin sağlanacağı bir yapı planlanmıştır.

Ek:
1- Davet Mektubu
2- Broşür