Tel : +90 442 233 33 89 |

Bakkallara yönelik önlemler

Bakkallara yönelik önlemler
7 Haziran 2020

İlgi : Sağlık Bakanlığının 15.05.2020 tarihli ve 340 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun bakkallara yönelik ekte yer alan önerileri Birliğimize iletilmiş olup, bu öneriler yazımız ekinde yer almaktadır.

EK: COVID-19 Kapsamında Bakkallarda Alınması Gereken Önlemler_1 (2 sayfa)