Tel : +90 442 233 33 89 |

Baltık Offshore Rüzgar Forumu

Baltık Offshore Rüzgar Forumu
24 Mayıs 2023

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 18.05.2023 tarih ve 85563526 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile Berlin Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen, Müşavirliğince katılım sağlandığı “Baltık Offshore Rüzgar Forumu” hakkında bilgi notu sunulmaktadır.

Yazıda devamla, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgâr enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin ürün ve nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiği değerlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

EK: Baltık Offshore Rüzgar Forumu Bilgi Notu (2 sayfa)

Baltık Offshore Rüzgar Forumu