Tel : +90 442 233 33 89 |

Başkurtistan Cumhuriyeti Uluslararası İş Haftası, 8-11 Aralık 2020

Başkurtistan Cumhuriyeti Uluslararası İş Haftası, 8-11 Aralık 2020
10 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : Başkurtistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler ve Kongre Faaliyetleri Devlet Komitesi’nin 24.11.2020 tarih ve 01-2978/3 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 8-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, Rusya Federasyonu Başkurtistan Cumhuriyeti Ufa şehrinde Uluslararası İş Haftası düzenleneceği bildirilmektedir. İş Haftası çerçevesinde, 11 Aralık 2020 tarihinde bir Forum düzenlenmesinin planlandığı bildirilmekte olup, Forumda dış pazarlara girmenin özellikleri, ihracat için bilişim teknolojileri ve ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin yöntemler gibi konu başlıklarının ele alınacağı ifade edilmektedir.

Forumda yabancı ülke yetkilileri, ayrıca Rusya Federasyonu ve idari birimlerinin yetkilileri, uluslararası ihracat uzmanları ve iş dünyasının temsilcileri hazır bulunacaktır.

Foruma kayıt www.ibw-bashkortostan.com adresinden gerçekleştirilmektedir. İlave bilgi için +7 347 280 87 17 nolu telefon veya grogulenko.mk@bashkortostan.ru e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text